obrazek

Grono pedagogiczneDyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły:

mgr Maria Madej

Vice Dyrektorzy szkoły:

mgr Jolanta Puka
mgr Dorota Suder

Wychowawcy klas 1-3

Klasa

Wychowawca

1Amgr Izabela Hareńczyk
1Bmgr Katarzyna Banasik
1Cmgr Alicja Fejklowicz
1Dmgr Monika Łęczycka-Małek
2Amgr Małgorzata Piątek
2Bmgr Renata Dyduch
2Cmgr Ewa Lasota
2Dmgr Aneta Ptak
2Emgr Anna Urbanik
3Amgr Małgorzata Limanówka
3Bmgr Ewa Podgórska
3Cmgr Jolanta Zawłodzka
3Dmgr Aneta Pawlak

Wychowawcy klas 4-7

Klasa

Wychowawca

4Amgr Aneta Piotrowska
4Bmgr Anna Chachlowska
4Cmgr PAula Gorgoń-Fultyn
4Dmgr Katarzyna Nawrot
4Emgr Renata Rosołek
4Fmgr Judyta Milan
5Amgr Helena Smoleń
5Bmgr Magdalena Petryniak
5Cmgr Marta Budzowska
5Dmgr Katarzyna Kulik
5Emgr Zuzanna Lipner
5Fmgr Agata Sobolewska - Zamorska
6Amgr Katarzyna Moroń
6Bmgr Łukasz Oramus
6Cmgr Sylwia Łapcik
6Dmgr Beata Stachura - Augustyńska
6Emgr Ewa Sindut
7Amgr Anna Patulska
7Bmgr Małgorzata Iranowska
7Cmgr Martyna Dziubałtowska - Woźniak
7Dmgr Jolanta Puka
8Amgr Mariusz Gałczyński
8Bdr Robert Kaczmarczyk
8Cmgr Mirosława Murzyn
8Dmgr Dagmara Michońska

Nauczyciele przedmiotów

Nauczany przedmiot

Imię i nazwisko

Język polskimgr Anna Chachlowska
mgr Martyna Dziubałtowska - Woźniak
mgr Katarzyna Kulik
mgr Dorota Miecugow
mgr Judyta Milan
mgr Anna Patulska
mgr Jolanta Puka
dr Robert Kaczmarczyk
Język angielskimgr Anna Chachlowska
mgr Paula Gorgoń - Fultyn
mgr Zuzanna Lipner
mgr Dagmara Michońska
mgr Magdalena Petryniak
mgr Alina Pirzańska
lic. Agnieszka Warchał
mgr Wojciech Wróblewski
Język niemieckimgr Anna Żurawel
Historiamgr Renata Rosołek
mgr Mariusz Gałczyński
mgr Łukasz Miłek
WOSmgr Łukasz Miłek
Matematykamgr Małgorzata Iranowska
mgr Alina Kapecka
mgr Katarzyna Moroń
mgr Maria Rataj
mgr Helena Smoleń
Fizykamgr Anna Wielgosz
Chemiamgr Aneta Piotrowska
Przyrodamgr Mirosława Murzyn
mgr Aneta Piotrowska
mgr Agata Sobolewska - Zamorska
Biologiamgr Agata Sobolewska - Zamorska
Geografiamgr Mirosława Murzyn
Plastykamgr Beata Stachura - Augustyńska
Muzykamgr Piotr Węglarz
Religias. Lucyna Rąpała
s. Stanisława Szczerba
ks. Henryk Jurczasiak
ks. Maciej Winiarski
Zajęcia komputerowe / Informatykamgr Sylwia Łapcik
mgr Ewa Sindut
Zajęcia technicznemgr Sylwia Łapcik
Wychowanie fizycznemgr Marta Budzowska
mgr Paulina Matusiewicz
mgr Joanna Nowicka
mgr Witold Gawin
mgr Tomasz Kałuża
mgr Łukasz Oramus
WDŻRmgr Beata Kordecka - Mazurkiewicz
Etykamgr Iwona Oramus
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Łukasz Oramus
Doradztwo zawodowemgr Maria Gaweł
Zajęcia rewalidacyjnemgr Bożena Kowalik

Pozostali pedagodzy

Nauczany przedmiot

Imię i nazwisko

Bibliotekamgr Jolanta Hakiel
mgr Katarzyna Pawłowska
Świetlicamgr Paulina Basista
mgr Agnieszka Bąk
mgr Joanna Cyganik
mgr Ilona Grabowska
mgr Krystyna Józefczyk
mgr Anna Karwalska
mgr Jolanta Kordecka
mgr Anna Mirocha
mgr Marzena Orzechowska
mgr Oliwia Piekło
mgr Joanna Piszczek - Lubaś
mgr Joanna Podbielska
mgr Małgorzata Suchan
mgr Katarzyna Wróbel
mgr Wojciech Wziątek
Asystent nauczyciela w klasie 2Cmgr Barbara Kucharz
Pedagogmgr Klaudia Cabaj
mgr Maria Gaweł
mgr Anna Kurzyniec
Psychologmgr Marcelina Jóźwiak
mgr Aleksandra Trochimiuk
Logopedamgr Aneta Judziało
mgr Elżbieta Gurgacz
mgr Renata Roszak
mgr Jolanta Dadej
Terapia pedagogicznamgr Joanna Cimek
mgr Beata Firlińska

Valid HTML 4.01 Transitional