obrazek

Grono pedagogiczneDyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły:

mgr Maria Madej

Vice Dyrektor szkoły:

mgr Zenon Zawisza

Wychowawcy klas 1-3

Klasa

Wychowawca

1Amgr Małgorzata Piątek
1Bmgr Renata Dyduch
1Cmgr Ewa Lasota
1Dmgr Dorota Suder
1Emgr Anna Urbanik
2Amgr Małgorzata Limanówka
2Bmgr Ewa Podgórska
2Cmgr Jolanta Zawłodzka
2Dmgr Aneta Pawlak
3Amgr Izabela Hareńczyk
3Bmgr Małgorzata Żbikowska
3Cmgr Małgorzata Suchan
3Dmgr Aneta Ptak
3Emgr Katarzyna Banasik
3Fmgr Dominika Lelek
3Gmgr Monika Łęczycka - Małek
3Hmgr Alicja Fejklowicz

Wychowawcy klas 4-7

Klasa

Wychowawca

4Amgr Helena Smoleń
4Bmgr Alina Kucia
4Cmgr Marta Budzowska
4Dmgr Bożena Barańska
4Emgr Zuzanna Lipner
4Fmgr Agata Sobolewska - Zamorska
5Amgr Katarzyna Moroń
5Bmgr Łukasz Oramus
5Cmgr Sylwia Łapcik
5Dmgr Beata Stachura - Augustyńska
5Emgr Ewa Sindut
6Amgr Anna Patulska
6Bmgr Małgorzata Iranowska
6Cmgr Ewa Wedel-Harasymów
6Dmgr Jolanta Puka
7Amgr Mariusz Gałczyński
7Bdr Robert Kaczmarczyk
7Cmgr Mirosława Murzyn
7Dmgr Dagmara Michońska

Nauczyciele przedmiotów

Nauczany przedmiot

Imię i nazwisko

Język polskimgr Bożena Barańska
mgr Anna Chachlowska
mgr Dorota Miecugow
mgr Anna Patulska
mgr Jolanta Puka
dr Robert Kaczmarczyk
Język angielskimgr Anna Chachlowska
mgr Lipner Zuzanna
mgr Dagmara Michońska
mgr Magdalena Petryniak
mgr Alina Pirzańska
lic. Agnieszka Warchał
mgr Wojciech Wróblewski
Język niemieckimgr Halina Wąsik
Historiamgr Daria Paloc-Węgrzyn
mgr Mariusz Gałczyński
Matematykamgr Małgorzata Iranowska
mgr Alina Kucia
mgr Katarzyna Moroń
mgr Helena Smoleń
mgr Ewa Wedel-Harasymów
Fizykamgr Alina Kucia
Chemiamgr Zenon Zawisza
Przyrodamgr Mirosława Murzyn
mgr Agata Sobolewska - Zamorska
mgr Kinga Węgrzynowska
Plastykamgr Beata Stachura - Augustyńska
Muzykamgr Piotr Węglarz
Religias. Beata Sroka
s. Stanisława Szczerba
ks. Łukasz Kotarba
ks. Adam Kurdas
Zajęcia komputerowe / Informatykamgr Alina Kucia
mgr Sylwia Łapcik
mgr Katarzyna Moroń
mgr Ewa Sindut
Zajęcia technicznemgr Sylwia Łapcik
Wychowanie fizycznemgr Marta Budzowska
mgr Joanna Nowicka
mgr Witold Gawin
mgr Tomasz Kałuża
mgr Łukasz Oramus
WDŻRmgr Kinga Węgrzynowska
Etykamgr Joanna Mazur

Pozostali pedagodzy

Nauczany przedmiot

Imię i nazwisko

Bibliotekamgr Jolanta Hakiel
mgr Anna Koczanowska
Świetlicamgr Agnieszka Bąk
mgr Joanna Cyganik
mgr Anna Mirocha
mgr Krystyna Józefczyk
mgr Jolanta Kordecka
mgr Eliza Niżnik
mgr Iwona Oramus
mgr Marzena Orzechowska
mgr Oliwia Piekło
mgr Joanna Podbielska
mgr Zofia Stańdo
mgr Katarzyna Wróbel
mgr Tomasz Kałuża
mgr Wojciech Wziątek
Asystent nauczyciela w klasie 1Cmgr Barbara Kucharz
Asystent nauczyciela w klasie 2Amgr Natalia Różycka
Asystent nauczyciela w klasie 3Bmgr Józef Smoleń
Pedagogmgr Maria Gaweł
Psychologmgr Marcelina Jóźwiak
Logopedamgr Aneta Judziało
mgr Elżbieta Gurgacz (filia)

Valid HTML 4.01 Transitional