obrazek

Informacje Rady RodzicówSKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Krzemiński

WICEPRZEWODNICZĄCY: Magdalena Sznajder

SEKRETARZ: Sebastian Klementowicz

SKARBNIK: Małgorzata Rzecka

CZŁONEK: Ewa RybakKONTAKT:

rrsp97@onet.pl


Ogłoszenia

Informacja dla Skarbników klasowych i Rodziców

obrazek

Szanowni Państwo!

1. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 97 w Krakowie podjęła uchwałę zmieniającą rozliczenie składek rodziców z semestralnej na jednorazową, przed zakończeniem każdego roku szkolnego. W trakcie zebrania podsumowującego rok szkolny 2017/2018, w miesiącu czerwcu, przedstawiciele klas otrzymają zestawienie finansowe za bieżący rok szkolny.

2. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi obrotu gotówkowego w szkole - pracownik sekretariatu nie może przyjmować żadnych wpłat, dotyczy to również wpłat Rodziców na cele Rady Rodziców. Wpłaty grupowe od skarbników klasowych oraz indywidualne będzie przyjmować skarbnik Rady Rodziców Pani Małgorzata Rzecka, w czasie pełnienia dyżuru w sekretariacie szkoły, w terminach zebrań z Rodzicami.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. (środa) od godz. 17.45.

W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców

Dyrektor Szkoły

Wpłaty na Radę Rodziców - rok szkolny 2017/2018

obrazek
Składka nie uległa zmianie i wynosi 80 zł na rok szkolny. Można oczywiście ją podzielić na semestry. Za I semestr zbieramy do końca listopada, za II semestr do końca lutego. Rozliczenie za zeszły rok jest wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Głównym celem zbiórki, poza standardową działalnością Rady Rodziców jest zakup i montaż rolet okiennych i sprzętu multimedialnego do sali gimnastycznej. Wyposażenie to będzie wykorzystywane podczas apeli, przedstawień oraz uroczystości szkolnych.

Każdy uczeń, jak i jego rodzice będą korzystać z tego wyposażenie, w związku z tym prosimy o wpłaty. Im wcześniej uzbieramy potrzebna sumę, tym szybciej zaczniemy inwestycję.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Przewodniczący Rady Rodziców

Krzysztof Krzemiński

/dane kontaktowe dostępne w sekretariacie/

Valid HTML 4.01 Transitional