obrazek

Informacje Rady RodzicówSKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Krzemiński

WICEPRZEWODNICZĄCY: Magdalena Sznajder

SEKRETARZ: Sebastian Klementowicz

SKARBNIK: Małgorzata Rzecka

CZŁONEK: Ewa Rybak


Ogłoszenia

Wpłaty na Radę Rodziców - rok szkolny 2017/2018

obrazek
Składka nie uległa zmianie i wynosi 80 zł na rok szkolny. Można oczywiście ją podzielić na semestry. Za I semestr zbieramy do końca listopada, za II semestr do końca lutego. Rozliczenie za zeszły rok jest wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Wpłat dokonujemy tylko u skarbnika klasowego. Skarbnicy proszeni są o przekazanie zebranych środków do sekretariatu wraz z listą wpłat.

Głównym celem zbiórki, poza standardową działalnością Rady Rodziców jest zakup i montaż rolet okiennych i sprzętu multimedialnego do sali gimnastycznej. Wyposażenie to będzie wykorzystywane podczas apeli, przedstawień oraz uroczystości szkolnych.

Każdy uczeń, jak i jego rodzice będą korzystać z tego wyposażenie, w związku z tym prosimy o wpłaty. Im wcześniej uzbieramy potrzebna sumę, tym szybciej zaczniemy inwestycję.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Przewodniczący Rady Rodziców

Krzysztof Krzemiński

/dane kontaktowe dostępne w sekretariacie/

Valid HTML 4.01 Transitional