obrazek

Informacje Pedagoga
Program "Dobry Start"

obrazek

Szanowni Państwo!

Program "Dobry start" to świadczenie, które przysługuje jednorazowo, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego każdemu dziecku od I klasy Szkoły Podstawowej do 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie jest należne bez względu na dochód. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta, w MOPS. Nieprzekraczalny termin to 30 listopada.
obrazek

"Wyprawka dla Żaka"

obrazek
"Wyprawka dla Żaka" to coroczna zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci w dniach 05-15 września każdego roku. Akcji tej patronuje PCK. Prosimy o włączenie się do akcji.

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!

obrazek

Szanowni Państwo!

Akcja "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem" połączona ze "Świętokrzyską Gwiazdką PCK" to tradycyjna zbiórka słodyczy, zabawek i produktów spożywczych w dniach 01-10.12 każdego roku. Akcji tej patronuje PCK. Adresatami są potrzebujące dzieci. Zachęcamy do włączenia się w akcję!

Wielkanoc z PCK

obrazek

Szanowni Państwo!

Akcja "Wielkanoc z PCK" to coroczna zbiórka produktów spożywczych dla potrzebujących. Akcja ta odbywa się każdego roku 3 tygodnie przed świętami wielkanocnymi.


"O uśmiech dziecka"

obrazek

Szanowni Państwo!

Akcja "O uśmiech dziecka odbywa się przy okazji Dnia Dziecka. To coroczna zbiórka przyborów szkolnych i zabawek dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Akcja ta odbywa się każdego roku w dniach 20-27 maja.

Program dożywiania dzieci

obrazek

Szanowni Państwo!

Rodziny posiadające trudności materialne mogą ubiegać się o sfinansowanie lub dofinansowanie obiadów w ośrodkach MOPS. W szczególnych sytuacjach bytowych prosimy o kontakt osobisty z Pedagogiem szkolnym.

Zbieramy zakrętki

obrazek

Szanowni Państwo!

Przez cały rok szkolny zbieramy zakrętki w celu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Zebrane zakrętki przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (1 tona zakrętek pozwala zakupić wózek lub łózko rehabilitacyjne). Zapraszamy do włączenia się do akcji.

Szkolny wolontariat

obrazek
Działaniom wolontariatu w szkole patronuje PCK. W akcjach pozaszkolnych uczestniczy Młodzież klas VIII.

Valid HTML 4.01 Transitional