obrazek

Tablica ogłoszeń
KRAKOWSKI TYDZIEŃ DOBREGO SŁOWA

obrazek

Krakowski Tydzień Dobrego Słowa

W dniach 04-08 lutego w naszej szkole odbędzie się Krakowski Tydzień Dobrego Słowa. Ma on na celu zwrócenie szczególnej uwagi na słowa, którymi posługujemy się na co dzień. Uczniowie będą wykonywali prace plastyczne, emblematy, prezentacje multimedialne i gazetki promujące dobre słowo. Na godzinach wychowawczych odbędą się również zajęcia propagujące codzienną życzliwość i szacunek.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa NASK

obrazek

Szanowni Państwo!

Nasza szkoła przystąpiła do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami na temat smogu:

1. Film "Nie chcę tak żyć":

2. Materiały o smogu:

3. Film "Cały ten smog":Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

obrazek

Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom składamy najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie.

Paczki dla potrzebujących

obrazek

Drodzy Rodzice!

Dzięki Waszym otwartym sercom udało nam się przygotować 6 paczek dla rodzin naszych uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

DZIĘKUJEMY...

Rada Rodziców SP97

obrazek

Podziękowania za pomoc w organizacji
Kiermaszu Świątecznego

obrazek

Kochani!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom, Dzieciom, Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do sukcesu kiermaszu świątecznego.

Bez Waszego wsparcia, pomysłów, wytrwałości, zaangażowania oraz gotowości do działania i tworzenia dobra nie udałoby się zorganizować oraz cudownie przeżyć tego wydarzenia.

Za zaufanie, uśmiech, odwagę i pracę...

DZIĘKUJEMY...

Prezydium Rady Rodziców SP97

Kiermasz Bożonarodzeniowy

obrazek

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 97 zapraszają na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w szkole w dniu 7 grudnia (piątek) w godzinach 15:20-18:00.

W programie:

- sprzedaż ozdób i dekoracji świątecznych;
- ścianka do zdjęć;
- oraz mnóstwo okazji do rozmów i zabawy w dobrym towarzystwie.

Czynna będzie szkolna kawiarenka!

Podczas kiermaszu będziemy także zbierać produkty spożywcze aby pomóc w przygotowaniu Świąt potrzebującym rodzinom z naszej szkolnej społeczności.
obrazek

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!

obrazek

Szanowni Państwo!

"I Ty możesz zostać Św. Mikołajem" oraz "Świętokrzyska gwiazdka" to tradycyjna zbiórka słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych i produktów spożywczych. Akcjom, które trwają do 6 XII patronuje PCK. Adresatami są potrzebujące dzieci. Z góry dziękujemy za wrażliwość i umiejętność dzielenia się. Zachęcamy do włączenia się w akcję!

Tydzień Chleba

obrazek

Szanowni Państwo!

W dniach 26 XI-30 XI świętujemy Tydzień Chleba. W szkole mają miejsce pogadanki i zajęcia edukacyjne na temat wartości chleba. 28 XI uczniowie w klasach będą degustować chleb, wypiekany na tradycyjnych metodach. Smacznego!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z RODO - obowiązek informacyjny

obrazek

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 97 z siedzibą ul. Dr. Judyma 10, 30-436 Kraków.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
Maria Madej

Wykaz podręczników

obrazek

Szanowni Państwo!

Wykaz podręczników obowiązujących w bieżącym roku szkolnym znajduje się tutaj...

List Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie ubezpieczenia uczniów

obrazek

Szanowni Państwo!

List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków można przeczytać tutaj...

Podziękowanie za głosowanie
na "Drzewo Roku 2018"

obrazek

Szanowni Państwo!

W konkursie "Drzewo Roku 2018" zwyciężyło Klęczące drzewo z Krasnegostawu - 4131 głosów. 2 miejsce dla Dębu Henryk z Krakowa - 3612 głosów!!!!!!!!

Składamy serdeczne podziękowania, wszystkim którzy włączyli się w działania promujące konkurs i zaangażowali się w trakcie głosowania. Dąb Henryk otrzymał liczne głosy od całej społeczności naszej szkoły.

Dziękujemy za każdy głos!

Rozpoczęcie roku szkolnego

obrazek

Szanowni Państwo!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03.09.2018. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj

Zapisy do świetlicy na nowy rok szkolny

obrazek

SZANOWNI RODZICE!

Zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 odbędą się w dniach:

30.08.2018 (czwartek) oraz 31.08.2018 (piątek) w godzinach od 15:00 do 17:30

W czasie dyżuru w budynku przy ul. Doktora Judyma 10 będzie można zapisać dziecko do każdej świetlicy naszej szkoły (lokalizacje: Doktora Judyma, ul. Armii Kraków, salka przy kościele, ul. Cechowa).

Dyżur pełniony będzie także w budynku przy ul. Armii Kraków.

ZAPRASZAMY!

Dzień Otwarty Szkoły w budynku przy ul. Cechowej

obrazek

Szanowni Państwo!

W czwartek 30 sierpnia 2018r. zapraszamy Rodziców wraz z Pierwszoklasistami na „Dzień Otwarty” w nowej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela w Krakowie przy ul. Cechowej 57. Szczegółowe informacje dotyczące Dnia Otwartego znajdują się tutaj...

Valid HTML 4.01 Transitional