obrazek

Tablica ogłoszeń



Pomoc psychologiczna
dla osób chorych, samotnych, seniorów
i objętych kwarantanną

obrazek

Szanowni Państwo!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zachęca osoby chore, samotne, seniorów, osoby objęte kwarantanną oraz tych wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czują się opuszczeni lub smutni do kontaktu z psychologami pracującymi w Ośrodku. Szczegóły znajdują się tutaj...


Informacja dotycząca wniosków rekrutacyjnych
do klas I

obrazek

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż na stronach Portalu Edukacyjnego zamieszczony został komunikat w sprawie możliwości przyjmowania wniosków rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia dokumentu: Komunikat znajduje się tutaj...

W związku z powyższym prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły w szkole wniosków w formie papierowej o ich wydrukowanie, podpisanie i przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na adres e-mail szkoły: sp97@op.pl

W razie problemów z logowaniem do systemu Elemento można pobrać wniosek w formie pdf, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przesłać skan na adres poczty elektronicznej szkoły.


Rekrutacja do klas pierwszych

obrazek

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 zawiadamia, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się 02 marca 2020 r. i potrwają do dnia 31 marca 2020 r. Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl). Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych:

Szczegółowe informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Kryteria naboru dla osób spoza rejonu szkoły

Link do rekrutacji elektronicznej

Ponadto informujemy, iż na stronach Portalu Edukacyjnego zamieszczony został komunikat w sprawie możliwości przyjmowania wniosków rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia dokumentu: Komunikat znajduje się tutaj... W związku z powyższym prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły w szkole wniosków w formie papierowej o ich wydrukowanie, podpisanie i przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na adres e-mail szkoły: sp97@op.pl

W razie problemów z logowaniem do systemu Elemento można pobrać wniosek w formie pdf, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przesłać skan na adres poczty elektronicznej szkoły.


Loginy i hasła do dziennika elektronicznego

obrazek

Szanowni Rodzice!

Wszelkie prośby dotyczące haseł lub loginów do Librusa prosimy kierować na adres poczty naszej Szkoły: sp97@op.pl Odczytywana jest ona na bieżąco przez cały dzień.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja SP97

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa
w sprawie koronawirusa

obrazek

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, pani Anny Korfel - Jasińskiej.

obrazek

Apel Ministra Zdrowia

obrazek

Szanowni Państwo!

Prosimy, aby uczniowie w czasie zamknięcia szkoły pozostawali w domu!

Nieczynny sekretariat szkoły

obrazek

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z zamknięciem placówek oświatowych w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nieczynny będzie także sekretariat szkoły.

Prosimy, aby wnioski/zgłoszenia wypełniać w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych Elemento (https://krakow.elemento.pl). Wydrukowane zgłoszenia będą przyjmowane od momentu wznowienia pracy szkoły.

Link do rekrutacji elektronicznej

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

obrazek

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzja MEN od dnia 12 do 25 marca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach są zawieszone. To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek), w godzinach 7:00-17:00 szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla uczniów, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w tak krótkim czasie.

Zajęcia świetlicowe w czwartek i piątek, dla wszystkich lokalizacji, z wyjątkiem ul. Armii Kraków, odbywają się w budynku przy ul. Doktora Judyma 10. Transport dzieci klas drugich i trzecich na ul. Cechową jest odwołany od 12 marca. Dla dzieci z ul. Cechowej obiady wydawane będą na ul. Judyma.

Od poniedziałku 16 marca 2020r. szkoła zawiesza działalność. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, bardzo prosimy o odczytywanie na bieżąco wiadomości umieszczanych w dzienniku elektronicznym.

Apelujemy o odpowiedzialność, stosowanie się do wytycznych MEN i pozostawianie dzieci w domach w czasie zawieszenia zajęć!

Z wyrazami szacunku.

Dyrekcja SP97

Rekrutacja do klas IV i VII szkół podstawowych
powstałych z przekształcenia gimnazjów

obrazek

Szanowni Państwo!

Poniżej znajduje się zarządzenie Prezydenta Mista Krakowa w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów:

obrazek

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
DLA UCZNIÓW



Szanowni Państwo!

W związku z realizacją ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz brakiem możliwości lokalowych zorganizowania na terenie szkoły gabinetu stomatologicznego Gmina Kraków zawarła porozumienie z podmiotem leczniczym Gabinet Stomatologiczny STANMED, ul. Chmieleniec 19/U1, który realizować będzie bezpłatną opiekę stomatologiczną dla naszych uczniów.

Godziny otwarcia od poniedziałku do czwartku: 14:00-20:00, piątek: 8:00-20:00, sobota: 7:00-13:00. Rejestracja telefoniczna: (12) 656-34-33. Należy podać imię i nazwisko dziecka, pesel, kod pocztowy, adres oraz telefon kontaktowy.

Link do strony znajduje się tutaj

PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW



Szanowni Państwo!

Dyrekcja SP97 przekazuje podziękowania Radzie Rodziców za perfekcyjne zorganizowanie zabawy karnawałowej dla Rodziców, integrującej nasze środowisko. Godne podziwu są inicjatywa, zaangażowanie, sposób organizacji i prowadzenie będące udziałem Prezydium Rady Rodziców oraz jego Przewodniczących. Dziękujemy i prosimy o podobne spotkanie za rok!

Maria Madej - Dyrektor Szkoły

OBRAZ - DAR DLA BIBLIOTEKI



Szanowni Państwo!

Na prośbę uczennicy klasy 4b Agnieszki Poznańskiej, artystka - pani Agnieszka Słońska- Więcek podarowała bibliotece szkolnej obraz, który dziś zdobi jej wnętrze. Serdecznie dziękujemy za ten piękny prezent!

FERIE ZIMOWE W KSOS



Szanowni Państwo!

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy organizuje na czas ferii zimowych atrakcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Szczegóły oferty znajdują się tutaj

PODZIĘKOWANIA



Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 składa podziękowania Radzie Rodziców, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom za przygotowanie i przeprowadzenie Kiermaszu Świątecznego w dniu 13 grudnia. Przedsięwzięcie to przyniosło wiele korzyści praktycznych i finansowych. Wzbudziło wiele pozytywnych emocji oraz przyczyniło się do integracji środowiska lokalnego.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA





ANKIETA DLA RODZICÓW

obrazek

Szanowni Rodzice!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował elektroniczną ankietę oceniającą działania związane z promocją "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019. "Program dla szkół" to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.
Link do ankiety znajduje się tutaj...

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada br.

Serdecznie dziękujemy
Dyrekcja SP 97.

Kampania przeciwko przemocy

obrazek

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Włączamy się w światową kampanię przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży, która trwa przez pierwszych 19 dni listopada. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja po Drugie. Kolorem kampanii jest pomarańczowy. Proszę zadbać o pomarańczowe wstążeczki (Uczniowie i Dorośli) i nosić przez ten czas.

Z kolei tematykę godzin wychowawczych zdominuje edukacja w zakresie prawidłowych postaw wobec przemocy.

Dziękuję za współpracę.

Maria Gaweł

Podziękowanie

obrazek

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 składa podziękowania wszystkim, którzy zainicjowali, przygotowali, przeprowadzili i uczestniczyli w I Pikniku Rodzinnym.

Sobotnie spotkanie dostarczyło nam wszystkim wiele radości i dobrej zabawy, a także było prezentacją dorobku uczniów i możliwością poznania talentów. Wszystko odbyło się bezpiecznie i zainicjowało tęsknotę za następnym spotkaniem. Rada Rodziców, a w szczególności Prezydium i pani Przewodnicząca Magdalena Sznajder zdali ten egzamin na szóstkę! Dziękujemy jeszcze raz!

Maria Madej
Dyrektor szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego

obrazek

Szanowni Państwo!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj

Zapisy do świetlicy szkolnej

obrazek

SZANOWNI RODZICE!

Zapisy do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie (dotyczy wszystkich lokalizacji) odbędą się w budynku głównym szkoły – ul. Doktora Judyma 10 w dniach:

28.08.2019r. (środa) – w godz. 14:00 - 17:00
29.08.2019r. (czwartek) – w godz. 14:00 – 17:00.

Dla dzieci z klas pierwszych z lokalizacji przy ul. Armii Kraków 76 oraz ul. Cechowej 57 istnieje możliwość zapisu do świetlicy podczas „dnia otwartego”, który odbędzie się w czwartek 29.08.2019r. w godzinach 17:00 -19:00.

Nauczyciele świetlic SP97

ZAPRASZAMY!

Wyprawka szkolna

obrazek

Szanowni Państwo!

Istnieje możliwość dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych zgodnie z art.3 pkt.24. lit. b, ustawa z dn. 7 września 1999 r. o systemie oświaty dla uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na stronie Legislacyjnego Centrum Rządowego opublikowano projekty uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna" oraz w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom. Rodzice, których dzieci spełniają w/w kryteria powinni składać wnioski do Dyrekcji Szkoły/ w pierwszych dniach września/.

Valid HTML 4.01 Transitional