Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie
obrazek

Tablica ogłoszeń
Informacja dla nauczycieli

obrazek

Szanowni Państwo!

Harmonogram spotkań w ostatnim tygodniu sierpnia znajduje się tutaj...

Rozpoczęły się wakacje!!!

obrazek
Rozpoczęły się wakacje! Życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Podziękowania

obrazek

Szanowni Państwo!

Pedagog szkolny wraz z Gronem Pedagogicznym składa podziękowania wszystkim Rodzicom za pomoc finansową i rzeczową na rzecz potrzebujących uczniów. Ponadto jesteśmy wdzięczni za wspieranie materialne rozmaitych inicjatyw pozaszkolnych w minionym roku szkolnym.

Równocześnie doceniamy udział Państwa w zbiórce nakrętek w celu wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 910 kg nakrętek to wynik wspólnego zaangażowania naszej szkolnej społeczności w roku szkolnym 2017/2018!

Opłaty za zagubione podręczniki

obrazek
Informacje o opłatach za zagubione podręczniki i sposobie dokonania wpłat znajdują się tutaj

Budżet Obywatelski 2018

obrazek

Drodzy Rodzice!

Rozpoczęło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Zagłosujcie na:

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 104 „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY UL. CECHOWEJ 57”

Głosować można do 30 czerwca 2018 r. Liczy się każdy głos!

W tym roku szkolnym dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 97 przy ul. Judyma 10 w Krakowie zabrakło miejsca w szkole ze względu na pozostanie w palcówce klas siódmych i ósmych. Zostali więc oddelegowani do szkoły zlokalizowanej przy ul. Cechowej 57 (w innej dzielnicy). Nie ma tam placu zabaw. Wspólnie jednak możemy to zmienić…

Wystarczy zagłosować. Każdy głos jest ważny. Aby zagłosować należy wejść na stronę www.budzet.krakow.pl, zarejestrować i zalogować się, wybrać projekty i zatwierdzić wybór. Należy oddać 3 głosy na projekty ogólnomiejskie i 3 głosy na projekty dzielnicowe.

Aby zwiększyć szansę na wybudowanie placu zabaw dla dzieci należy przyznać 3 punkty na

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 104 „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY UL. CECHOWEJ 57”

Dziękujemy za każdy głos.

Instrukcja głosowania znajduje się tutaj...
obrazek

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Źródło:http://szkola.reptowo.pl/aktualnosci(3)/zakonczenie-roku-szkolnego-2016-2017

Szanowni Państwo!

Harmonogram zakończenia roku szkolnego znajduje się tutaj...

Bezpieczne wakacje

obrazek

Szanowni Państwo!

Przed nami wakacje. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z:

1. Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku

2. Bazą danych organizatorów wypoczynku - tu można sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku dla dzieci

3. Bazą danych autokarów - tu można sprawdzić, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

4. Pozostałymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas wakacjiKomunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty
w sprawie rządowego programu "Dobry Start"

obrazek

Szanowni Państwo!

Informujemy, że świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie aż do ukończenia przez nie 24. roku życia. Szczegóły dotyczące realizacji programu Dobry Start dostępne są tutaj...

obrazek

Drzewo Roku 2018 - zapraszamy do głosowania

obrazek

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w konkursie Drzewo Roku 2018 i głosowania na Dąb Henryk.

W tegorocznym konkursie organizowanym przez KLUB GAJA udział bierze 16 drzew z całej Polski. O tym, które drzewo zdobędzie tytuł Drzewa Roku 2018, zadecydują swoimi głosami internauci. Głosujemy przez cały czerwiec!!!!!!

Dąb Henryk jest wyjątkowym pomnikiem przyrody w naszej okolicy. Rośnie przy ulicy Zakopiańskiej na terenie pętli autobusowej w Borku Fałęckim obok marketu "Aldi".

Wszystkie ciekawe informacje i link do strony głosowania zawarte są w materiałach zmieszczonych poniżej:

Historia Dębu Henryk

Film o Dębie Henryku

Materiały prasowe o Dębie Henryku

Link do głosowania

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA !!!!

Informacja Administratora
o przetwarzaniu danych osobowych

obrazek

Szanowni Państwo!

Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 97 im. J. Lelewela z siedzibą przy ul. dr. Judyma 10 w Krakowie i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zebranie rodziców
uczniów przyszłych klas pierwszych

obrazek

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie serdecznie zaprasza Rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13.06.2018 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Doktora Judyma 10 w Krakowie.

"Lato w szkole"

obrazek

Szanowni Państwo!

23 czerwca 2018r. rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2018r. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostają w mieście proponujemy, jak w poprzednie wakacje, przystąpienie do akcji "Lato w szkole." Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami akcji, które znajdziecie Państwo tutaj... Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka oddajemy do wychowawcy klasy. Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie podanych terminów.

Regulamin akcji znajduje się tutaj...

Dyrekcja Szkoły

Zmiana terminu Dnia Otwartego

obrazek

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas 4-7 został przesunięty na przyszły tydzień i odbędzie się dnia 16.05.2018 w godzinach 17:00-19:00.

Konsultacje społeczne w sprawie sieci szkół

obrazek

Szanowni Państwo!

W okresie od 7 do 31 maja 2018 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców o istniejącej sieci szkół podstawowych oraz zebranie propozycji rozwiązań dotyczących projektu sieci szkół od 1 września 2019 r. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa. Szczegóły i terminy spotkań znajdują się tutaj...

Apel "Dziecko to dziecko"

obrazek
Apel „Dziecko to dziecko” Radnego Miasta Krakowa Łukasza Wantucha dotyczący zakupu oczyszczaczy powietrza dla niesamorządowych żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajduje się tutaj...


Informacja dla Skarbników klasowych oraz Rodziców

obrazek

Szanowni Państwo!

1. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 97 w Krakowie podjęła uchwałę zmieniającą rozliczenie składek rodziców z semestralnej na jednorazową, przed zakończeniem każdego roku szkolnego. W trakcie zebrania podsumowującego rok szkolny 2017/2018, w miesiącu czerwcu, przedstawiciele klas otrzymają zestawienie finansowe za bieżący rok szkolny.

2. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi obrotu gotówkowego w szkole - pracownik sekretariatu nie może przyjmować żadnych wpłat, dotyczy to również wpłat Rodziców na cele Rady Rodziców. Wpłaty grupowe od skarbników klasowych oraz indywidualne będzie przyjmować skarbnik Rady Rodziców Pani Małgorzata Rzecka, w czasie pełnienia dyżuru w sekretariacie szkoły, w terminach zebrań z Rodzicami.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. (środa) od godz. 17.45.

W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców

Dyrektor Szkoły


Rekrutacja do klas pierwszych

obrazek

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 97 zawiadamia, że 1 marca 2018 rozpoczęły się zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl). Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych:

Szczegółowe informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Terminy rekrutacji

Kryteria naboru dla osób spoza rejonu szkoły

Link do rekrutacji elektronicznejWielkanoc z PCK

obrazek
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej zbiórce żywności dla potrzebujących - "WIELKANOC Z PCK". Ofiarowaną przez Państwa żywność długoterminową i słodycze prosimy przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu do dnia 12 marca. Dziękujemy.


Prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów
przyszłorocznych klas pierwszych

obrazek

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do obejrzenia nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 97 przy ulicy Cechowej 57 w Krakowie. Prezentacja znajduje się tutaj...

Rekrutacja do klas IV i VII szkół podstawowych
powstałych z przekształcenia gimnazjów

obrazek

Szanowni Państwo!

Poniżej znajduje się zarządzenie Prezydenta Mista Krakowa w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów:

obrazek

Zebranie z rodzicami uczniów - kandydatów
do przyszłorocznych klas pierszych

obrazek
Zebranie z rodzicami uczniów - kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

Akcja "Zima w szkole"

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa organizuje wypoczynek w ramach Akcji „Zima w szkole 2018" w terminie: 12.02 – 16.02.2018r. Karty kwalifikacyjne oraz opłaty (koszt uczestnictwa w akcji, posiłki) będą zbierane w dniach:

• 5.02.2018r. (poniedziałek) – od godz. 17.00 – 18.00, sala nr 11,
• 6.02.2018r. (poniedziałek) – od godz. 17.00 – 18.00, sala nr 11.

Szczegóły akcji oraz wzór oświadczenia rodziców znajdują się tutaj...

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

obrazek

Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom składamy najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie.

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 07.12.2017

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do przekazanego Państwu poprzez stronę internetową szkoły apelu o szczególną ostrożność kierowców na ulicy Doktora Judyma, dyrekcja szkoły informuje o dostrzeżonych nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo:

- parkowanie na chodniku w sposób uniemożliwiający przejście pieszym
- parkowanie w miejscach niedozwolonych
- umożliwianie wysiadania uczniom na podwyższeniu przy przejściu dla pieszych oraz w trakcie jazdy
- dojeżdżanie w pośpiechu jak najbliżej wejścia do szkoły, pomimo wielu próśb przekazywanych Państwu o zatrzymywanie się ma sąsiednich ulicach
- zawracanie w okolicy szkoły, powodujące zagrożenie dla pieszych i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Równocześnie prosimy o rozważenie wewnątrz zespołów klasowych kwestii wzajemnego odwożenia dzieci do i ze szkoły w celu wypełnienia wolnych miejsc i tym samym zmniejszenia ilości pojazdów w godzinach szczytu.

Dyrektor Szkoły
mgr Maria Madej

Uwaga! Nieobecność pana Przeprowadzacza

Szanowni Państwo!

Do dnia 13 grudnia 2017 (środa) pan Przeprowadzacz na ul. Doktora Judyma będzie nieobecny z powodu choroby.

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 04.12.2017

Szanowni Państwo!

W związku z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu drogowym, związanymi m. in. z warunkami zimowymi, dyrekcja szkoły apeluje po raz kolejny o bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz znaków drogowych, zatrzymywanie się wyłącznie w miejscach dozwolonych, oraz o zachowywanie szczególnej ostrożności podczas manewrów wykonywanych pojazdami w pobliżu szkoły. Nadrzędnym celem tych działań jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły
mgr Maria Madej

Bądźmy razem w walce
o czyste powietrze dla KrakowaInformujemy, że szkoła bierze udział w pilotażowym programie pt. „Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”. Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.

"Pomaganie przez ubranie"Nasza szkoła przyłączyła się również do AKCJI "POMAGANIE PRZEZ UBRANIE"

Zbieramy odzież, obuwie, zabawki, tekstylia domowe, które są w dobrym stanie. Dochód ze zbiórki odzieży wspiera działalność dziecięcego hospicjum. Szczegóły akcji znajdziecie Państwo tutaj... Dziękujemy za okazaną wrażliwość i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Ewa Podgórska - opiekun PCK

"Gwiazdka z PCK"Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA Z PCK".

Z ofiarowanej przez Państwa żywności długoterminowej Polski Czerwony Krzyż przygotuje świąteczne paczki dla rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci oraz bezdomnych. Produkty żywnościowe prosimy przekazać wychowawcom klas lub pani pedagog do 1 grudnia.

Ewa Podgórska - opiekun PCK

Komunikat Dyrektora Szkoły
dotyczący bezpieczeństwa uczniów

obrazek

obrazek

Godziny przeprowadzania uczniów przez jezdnię

obrazek

Szanowni Państwo!

Godziny przeprowadzania uczniów przez ul. Zakopiańską i ul. Doktora Judyma znajdują się tutaj...

Ogniska epidemii odry

obrazek

List radnego miasta Krakowa, pana Łukasza Wantucha, w sprawie pojawiających się w Polsce ognisk epidemii odry

Dzień dobry Zaczynają się w Polsce tworzyć ogniska epidemii odry. Na końcu tekstu znajduje się link do artykułu z Poznania. W Poznaniu między od 18 września do 6 października 2017 roku (czyli w ciągu 3 tygodni) zanotowano 18 przypadków zachorowań na odrę. Dla porównania w 2010 roku w CAŁEJ POLSCE w CAŁYM ROKU zanotowano …13 zachorowań na odrę. Tylko, że w roku 2010 99,5% rodziców szczepiło dzieci (czyli nie szczepił tylko co dwusetny), obecnie, w wyniku działania ruchów antyszczepionkowych, nie szczepi dziecka co dziesiąty(!) rodzic. Dalszy scenariusz jest bardzo prosty i identyczny jak w Rumunii, gdzie zmarło już ponad 30 dzieci na odrę, zaś zachorowało ponad 3 tysiące.

Pierwszy etap to małe ogniska choroby w izolowanych społecznościach, np. romskich lub w małych wioskach.

Ponieważ odra jest chorobą szalenie zakaźną, drugi etap to przenoszenie choroby w miejscach publicznych jak szkoły czy przystanki autobusowe. Choroba na razie ogranicza się do dzieci nieszczepionych.

W trzecim etapie, jeżeli dzieci chorych jest zbyt dużo, choroba atakuje dzieci szczepione. Nadmierna ekspozycja na patogeny powoduje osłabienie odporności immunologicznej nabytej w wyniku szczepienia z powodu braku tzw „kordonu sanitarnego” i odporności populacyjnej.

Efektem będzie kilka tysięcy zachorowań rocznie. W stosunku do całej wielomilionowej populacji będą to ciągle promile oraz śmierć „tylko” kilkudziesięciu dzieci rocznie. Wtedy jednak obudzą się radni i posłowie oraz zaczną być podejmowane działania. O trzy lata za późno.

Otrzymałem odpowiedź odmowną w sprawie uzależnienia wypłaty 500 Plus od zaszczepienia dziecka, tak jak jest w Australii. Miesiąc temu Rada Miasta Krakowa odrzuciła pomysł przyjmowania tylko zaszczepionych dzieci do żłobków (10 radnych za, 20 przeciw, 10 wstrzymało się od głosu, 2 udawało, że nie ma ich na sali ), tak jak jest we Włoszech. Przypomnę nazwiska tych 10 radnych, którzy byli za: Krzysztof Durek, Mirosław Gilarski, Dominik Jaśkowiec Adam Kalita Jakub Kosek, Aleksander Miszalski, Katarzyna Pabian , Sławomir Pietrzyk, Jerzy Popiel oraz ja.

To tylko kwestia czasu, jak małe ogniska epidemii odry w Poznaniu pojawią się w innych miejscach w Polsce na znacznie większą skalę. Wtedy też pojawią się pierwsze przypadki śmierci dzieci na odrę, chorobę wydawałoby się już dawno zapomnianą.

Pozdrawiam

Łukasz Wantuch

Link do artykułu

Podziękowania za wsparcie akcji
"Wyprawka dla Żaka"

obrazek

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji "Wyprawka dla Żaka" W tym roku dary przeznaczone są dla dzieci z Pomorza, które ucierpiały w wyniku sierpniowych burz i nawałnic.

Rozpoczęcie roku szkolnego

obrazek

Szanowni Państwo!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 odbędzie się 04.09.2017. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj

Valid HTML 4.01 Transitional