obrazek

Tablica ogłoszeńPolicja informuje o działaniach
w sprawie Parku Maćka i Doroty

obrazek

Szanowni Państwo!

Komendant Komisariatu Policji VI przy ul. Ćwiklińskiej 4 w Krakowie informuje, że dzielnicowy, mł. asp. Mirosław Hajto, prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska zakłócania porządku publicznego i zanieczyszczania terenu Parku Maćka i Doroty w Krakowie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie dzielnicowemu wszelkich zagrożeń związanych z Parkiem Maćka i Doroty poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 602-558-516 lub na adres email: dzielnicowy.cwiklinskiej18@krakow.policja.gov.pl.


Bezpieczny powrót do szkół
- zasady bezpieczeństwa w szkole

obrazek

obrazek

obrazekZapisy na obiady

obrazek

Szanowni Państwo!

Stołówka "Fantazja" uprzejmie informuje, iż w związku z pandemią COVID-19, w IX 2020r zgłoszenia na obiady dla dzieci przyjmowane są drogą mailową. Zlecenie pobrać można na stronie internetowej Szkoły w zakładce "stołówka".

"Ajent" gwarantuje zapewnianie (w oparciu o specjalne procedury) higienicznych, (zgodnych z wytycznymi) warunków przygotowywania i wydawania dzieciom posiłków. Termin rozpoczęcia wydawania posiłków uzależniony jest od decyzji Dyrekcji Szkoły i zostanie Państwu podany z dwudniowym wyprzedzeniem.


Ankieta oceniająca działania związane z promocją
"Program dla szkół"

obrazek

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował elektroniczną ankietę oceniającą działania związane z promocją: "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2019/2020. Ankieta jest skierowana między innymi do rodziców, nauczycieli i dzieci objętych: "Programem dla szkół". Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15 września. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Link do ankiety znajduje się tutaj...


Organizacja uroczystości rozpoczęcia
roku szkolnego 2020/2021
dla klas pierwszych na ul. Doktora Judyma 10

obrazek

Szanowni Państwo!

Wszystkie spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym z obowiązkowym przestrzeganiem zasad dystansu społecznego. Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1B, 1C, 1D, 1E odbywać się będzie w dużej sali gimnastycznej (wejście od strony placu przy żłobku, przejście przez boisko szkolne do wejścia ewakuacyjnego przy dużej sali gimnastycznej) w sposób kaskadowy, bez wchodzenia na teren szkoły do sal lekcyjnych:

- godz. 8:00 - klasa 1B
- godz. 8:45 - klasa 1C
- godz. 9:30 - klasa 1D
- godz. 10:15 - klasa 1E

Po wejściu należy przekazać osobie dyżurującej kartkę z informacją:
Imię i nazwisko dziecka i rodzica, telefon kontaktowy.

Następnie rodzic przechodzi do sali gimnastycznej i zajmuje miejsce.


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

obrazek

Szanowni Państwo!

Informujemy, że rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj...


Zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

obrazek

Szanowni Państwo!

Dyrekcja SP97 informuje, iż pomimo starań nie uzyskaliśmy zgody organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na organizowanie zajęć szkolnych w trybie hybrydowym. Dlatego też bezpieczeństwo epidemiczne naszych uczniów zależeć będzie od współpracy i dyscypliny całej społeczności szkolnej z największą rolą rodziców naszych uczniów. Zostały opracowane procedury i rozwiązania, które mają podwyższyć bezpieczeństwo nauki i pracy. Prosimy więc o życzliwe ich zaakceptowanie:

1. Podstawowym warunkiem jest, aby do szkoły przychodziły dzieci wyłącznie zdrowe z domów, w których nikt nie choruje. Każdy niepokój zdrowotny powinien podlegać obserwacji w warunkach domowych.

2. Szkoła musi posiadać kontakt z rodzicem. Prosimy o włączenie telefonów w czasie pobytu dziecka w szkole, celem odebrania jak najszybszego dziecka ze szkoły w sytuacji kryzysu. W przypadku braku takiej możliwości, bardzo prosimy o upoważnienie dodatkowej osoby do pełnienia tej funkcji. Informacja ta musi zostać podana Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego.

3. Przebywanie ucznia w szkole na zajęciach opiekuńczych oraz korzystanie z obiadów powinno być ograniczone, aby zminimalizować zjawisko zakażenia.

4. Prosimy o zaopatrzenie dziecka w maseczkę, która ma być przechowywana w woreczku (np. strunowym) z podpisem ucznia. Maseczki będą zakładane wyłącznie na czas przebywania dzieci w przestrzeni wspólnej, tj. na korytarzach, w szatniach w-fu, szatniach przy salach.

5. Do budynku szkolnego nie będą wpuszczani rodzice. W sytuacjach konieczności obowiązuje: maseczka, jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja rąk, brak objawów chorobowych sugerujących infekcję, konieczność podania danych kontaktowych oraz zgody na mierzenie gorączki. W przypadku rodziców uczniów klas pierwszych, w okresie adaptacji będziemy prosić o ograniczanie do minimum wejścia na teren szkoły.

6. Przyprowadzanie i odprowadzanie po zajęciach uczniów klas pierwszych odbywać się będzie w określonym miejscu - przedsionek szkolny, z zachowaniem procedur odstępu społecznego.

7. Równocześnie informujemy, iż rodzice dowożący dzieci własnym transportem, powinni zaparkować samochód na ulicach sąsiadujących ze szkołą, gdyż przeznaczony do tego celu plac zwany parkingiem przy żłobku, przeznaczony został na drogę prowadzącą do dodatkowego wejścia do szkoły, rozluźniającego wejście główne budynku.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja SP97 w KrakowieListy uczniów przyjętych do pierwszych klas

obrazek

Szanowni Państwo!

Listy uczniów przyjętych do pierwszych klas znajdują się tutaj...


Komunikat

obrazek

Szanowni Państwo!

Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego będą umieszczone na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku najpóźniej 28 sierpnia 2020 (piątek) przed południem.


Zapisy do świetlicy szkolnej

obrazek

Szanowni Państwo!

Zapisy do świetlicy odbywać się będą w czasie dyżuru nauczycieli w następujących lokalizacjach szkoły:

1. Ul. Doktora Judyma w dniach 27,28,31.08.2020r. w godz. 15:30 - 17:30
2. Ul. Armii Kraków, w dniach 28,31.08.2020r. w godz. 15:30-17:30

Do szkoły należy przynieść wypełnioną Kartę Zapisu dziecka do świetlicy. Karta zapisu znajduje się tutaj...

Rodzice uczniów klas pierwszych, którzy nie są w stanie określić godzin odbioru dziecka ze świetlicy (brak podziału godzin) proszeni są o dostarczenie Karty Zapisu do świetlicy szkolnej w dniu 1 września, po zapoznaniu się z podziałem godzin.


Informacja o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych

obrazek

Szanowni Państwo!

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021 na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie została udostępniona informacja o liczbie wolnych miejsc w ww. szkołach w województwie małopolskim. Link do strony znajduje się tutaj...


Valid HTML 4.01 Transitional